Поділ спадкового майна.

Поділ спадкового майна залежить від способу спадкування. Спадкування може відбуватися за заповітом і за законом.

Поділ спадкового майна при спадкуванні за заповітом.
При спадкуванні за заповітом, заповідач має право сам розрідити успадковане майно між спадкоємцями і охопити заповітом права та обов'язки, які йому належать на момент складання заповіту, а також ті права та обов'язки, які можуть йому належати в майбутньому.
 На свій розсуд, заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.
 При розподілі заповідачем між спадкоємцями у заповіті своїх прав, до спадкоємців, яких він вказав у заповіті, переходить і частина його обов'язків, пропорційно отриманим ними прав.
Єдиним обмеженням волі заповідача може бути успадкування спадкоємцями, мають право «на обов'язкову частку у спадщині».
Право на обов'язкову частку у спадщині мають:
1. Малолітні діти спадкодавця;
2. Неповнолітні діти спадкодавця;
3. Cсовершеннолетніе непрацездатні діти спадкодавця;
4. Непрацездатні вдова (вдівець);
5. Непрацездатні батьки спадкодавця
Зазначенні  вище спадкоємці успадковують, незалежно від змісту заповіту, половину тієї частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом.
Розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, що мають істотне значення.

Поділ спадкового майна при спадкуванні за законом.

Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово.
 Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.
Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, який укладається після відкриття спадщини. Даний договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере в ньому участі.
 При спадкуванні за законом, частки у спадщині кожного із спадкоємців є рівними.

Спадкоємці за усною угодою між собою, якщо це стосується рухомого майна, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них.  Спадкоємці за письмовою угодою між собою, посвідченою нотаріусом, якщо це стосується нерухомого майна або транспортних засобів, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них. Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що протягом тривалого
часу матеріально забезпечувало, або надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.


Якщо у вас виникають труднощі з розділом спадкового майна,  адвокат по спадкових справах захистить ваші права і представить ваші інтереси не тільки в суді, але і для ведення спадкової справи в цілому.